DIR® Floortime™ 201 Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek


Başlangıç Tarihi
: 17 Kasım 2019 Pazar
Oturum Tarihleri
: 17 Kasım 2019, 1 Aralık 2019, 15 Aralık 2019,
5 Ocak 2020, 12 Ocak 2020
Yer
: İstanbul
Kayıt
Kayıt başvuru sırasına göre kayıt kabul edilecektir ve kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır. Tüm oturumlara katılım mecburidir.

Size başvuru formu ve kurs katılım koşulları gönderilecektir. Lütfen başvuru formunu doldurunuz ve imzalanmış katılım koşulları ile birlikte istanbulfloortime@gunisigicocuk.com e-posta adresine mail atınız. Kurs ücreti bilgileri kurs katılım koşullarında belirtilmiştir.


DIR® 201 kursu teorik bilgi ve uygulamadan oluşur. İlk dört Fonksiyonel Duygusal Gelişim basamağında çocukları desteklemeyi öğrenmek amaçlanır. Katılımcılar kurs süresince Floortime ilkelerini kullanarak ve çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, regülasyon, birliktelik, iki yönlü iletişim, benlik duygusu ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi öğreneceklerdir.

KURSUN İÇERİĞİ

  • Düzenli olarak eğitimcinin belirli konularda videolarla desteklenmiş sunumları,
  • Katılımcının çalıştığı bir vakayı eğitim sırasında iki farklı video ile sunumu .Her iki vaka sunumu sonrası diğer katılımcılarla birlikte vaka tartışma ve görüş paylaşma,
  • Eğitimcinin katılımcıya sunumları sonrası bire bir geri bildirim vermesi.
DIR® 201 sertifikası öğrencileri, anlatılan dersler, tartışmalar ve okumalar üzerinden yeterliliklerini göstereceklerdir. Yeterlilik göstermek için belli kriterlere uymak gereklidir.

DIR® 201 Öğrenim Hedefleri aşağıda açıklandığı gibidir:

1.Genel tanım
  • DIR Floortime Modelindeki ilk dört fonksiyonel ve duygusal gelişim basamakları doğru bir şekilde tanımlayabilme
  • Alıcı ve ifade edici dilin gelişimi, görsel-uzaysal becerinin gelişimi, motor planlama becerisinin gelişimi ve duyusal uyaranlara verilen tepkileri doğru bir şekilde açıklayabilme
  • Çocuğa bakım veren yetişkinin güçlü yanlarını tanıyabilme ve yetişkini bu konuda destekleme
  • DIR Floortime Modelini destekleyen bilimsel araştırmalara hakim olma

2.Değerlendirme ve Bireysel Profil Geliştirme
  • Özel ihtiyaçları olup olmamasına bakılmaksızın, bir çocuğun (ya da yetişkinin) ilk dört fonksiyonel ve duygusal gelişim basamaklarındaki eksiklikleri veya güçlü yanları tanımlayabilme
  • Bireyin duyusal hassasiyetlere bakılarak, görsel-uzaysal gelişimine, alıcı ve ifade edici dil gelişimine, motor planlama ve işlemleme becerilerine dair, hem çocuk hem de yetişkinler için bireysel profil geliştirebilme
  • Bireysel farklılıkların, ilk dört fonksiyonel ve duygusal gelişim basamağını olumlu ya da olumsuz nasıl etkilediğini açıklayabilme
  • Çocuğun bireysel farklılıklarını, etkileşim tarzını ve kültürel elementleri düşünerek çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkiyi tanımlayabilme ve uyum düzeyini anlayabilme

3.Uygulama : Floortime
  • Duygulanımı karşıdaki bireye uyumlu hale getirerek, regülasyonu destekleyerek, duygusal birlikteliği, karşılıklılığı ve ortak ilgiyi sürdürerek Floortime ilkelerinde yeterlilik gösterme ve DIR Modelini uygulamaya koyabilme
  • Karşıdaki bireyin liderliğini(onun niyet ve motivasyonuna göre) takip etme, iletişim döngülerini zorlaştırıp bu ilginin süresini uzatmaya çalışma
  • Bireysel farklılıkları destekleyen Floortime stratejilerini kullanabilme, böylelikle daha uzun ve komplike iletişim döngüleri oluşturabilme

4.İçgörü ve Profesyonel Kimlik
  • Çalışılan bireyin bireysel farklılıklarına, fonksiyonel ve duygusal gelişim kapasitelerine (özellikle stres altında nasıl etkileşime girdiklerine) duyarlılık gösterme (örneğin, regüle olmalarına yardımcı olan durumlar nedir?)
  • Gözlemler, grup tartışmaları, bireysel değerlendirmeler, okumalar, süpervizyon ve diğer çalışmalar ile DIRFloortime Modeli ile ilgili bilgileri ve anlayışı ileriye taşıma ve uygulamaya dökme
  • Yüksek etik değerlere ve uygulamanın standartlarına uymak; gizlilik kuralına ve onam formunu kullanmaya özen gösterme ve faaliyet alanının sınırlarının farkında olma.

KURSA KATILIM BELGESİ

Bu kurs; Dr. Stanley Greenspan tarafından kurulmuş ICDL (Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders) tarafından geliştirilmiş, temel uygulayıcı 201 düzeyi kursudur. Kursu tamamlayan katılımcılara, bu eğitimi aldıklarını gösteren katılımcı belgesi verilecektir. Ayrıca ICDL tarafından “DIR®Floortime™ 201 Kursu Katılımcı Belgesi” almayı için arzu edenler 90 Amerikan doları ödeyerek kurs sonunda bu belgeyi alabilirler. Kursu başarılı bir şekilde bitirenler yukarıda bahsedilen sertifikayı edinmenin yanı sıra ICDL’in web sitesinde DIR Floortime uygulayıcısı olarak listeleneceklerdir.
Eğitimlerine devam etmek isteyenler, bu belge ile DIR®Floortime™ üst seviye uygulayıcı kurslarına katılabilmek için gereken eğitim programlarına başvurmaya hak kazanırlar. Bilgi için: www.icdl.com

EĞİTİMCİ

Çiğdem Ergün
Çiğdem Ergül, M.S. Fizyoterapist , Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı
Expert Level DIR Floortime Provider, International Training Leader

KİMLER BAŞVURABİLİR

Bu kursu alabilmek için DIR Floortime 101 Başlangıç Düzeyi Kursunu almış olma önkoşulu vardır.
Başlangıç düzeyi kursunun ICDL onaylı sertifikasına sahip olan doktorlar, psikologlar, dil ve konuşma terapistleri, çocuk gelişimi uzmanları, özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, ergoterapistler ve okul öncesi öğretmenleri katılabilirler. Özetle; minimum dört senelik yüksek öğretim diploması gereklidir.

DIR 201 kursuna aileler ve öğrenciler katılamaz.

KURS ADRESİ: İstanbul

Daha fazla bilgi için;
Tel : (216) 467 37 51/52 - (212) 283 33 30
E- posta: istanbulfloortime@gunisigicocuk.com
Web: www.gunisigicocuk.com
www.floortimeistanbul.com