Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


AYLİN TETİK KABİL

AYLİN TETİK KABİL


Meslek: M.A. – Uzman Klinik Psikolog

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bölüm ikincisi olarak ve ‘yüksek onur derecesi’ ile bitirdi. 2005 senesinde aynı üniversitede, otizm teşhisi alabilecek çocukların erken dönemde fark edilmelerini sağlayan ve İngiltere’de geliştirilmiş olan bir tarama ölçeğinin (CHAT) Türkiye’de kullanılmasını sağlamak amacıyla geçerlik-güvenirlik çalışmasını yaptığı “Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Klinik Psikoloji bilim uzmanlığı derecesini aldı.

2003-2004 yılları arasında bir senelik zorunlu stajını TOHUM, Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda yaptı. Aynı kurumda 2004-2006 yılları arasında psikolojik değerlendirme ekibinde psikolog olarak çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda 2003-2006 yılları arasında Vakıf bünyesinde özel eğitim alanında aldığı düzenli hizmetiçi eğitim, süpervizyon ve yoğun gözlemler ile birlikte çocuk ve ailelere özel eğitim alanında hizmet verdi.

2005 Şubat-2014 Ekim arasında Günışığı Çocuk Merkezi’nde aile ve çocuklara yönelik olarak psikolojik ve gelişimsel değerlendirme, erken eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile aile ve bakıcı eğitimleri alanlarında yoğun çalışmalarını sürdürmüştür.

2007-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Tıp Merkezi’nde psikometrik ölçüm, gelişim değerlendirme ve psiko-eğitsel çalışmalar planlama amaçlarıyla çalışmıştır.

2011-2013 yılları arasında da Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık biriminde klinik psikolog olarak çalışmıştır.

2008 yılında Virginia/ABD’de düzenlenen DIR/Floortime enstitüsüne katılarak DIR/floortime eğitimine başlamıştır. DIR-B sertifikasını almıştır. Halen bu alandaki eğitimlerine devam etmektedir.

Halen klinik çalışmalarını 2014 Kasımında kurduğu Gelişim Bahçesi Eğitim ve Danışmanlık kurumunda sürdürmektedir.

Çalışma Alanları:
0-8 Yaş arası bebek ve çocukların gelişimsel değerlendirilmesi
Çocuk gelişiminde görülen zorluk ya da eksikliklerin erken dönemde tespit edilmesi
Erken destek programlarının hazırlanması ve uygulanması
Gelişim geriliği ve davranış problemleri olan çocukların psiko-eğitsel çalışmalarla desteklenmesi
Okul olgunluğunun değerlendirilmesi
Okula hazırlık programlarının geliştirilip uygulanması
Özgül öğrenme güçlüğü
Yaygın gelişimsel bozukluk ve otizm
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Sosyal-dugusal ve iletişim problemi olan çocukların DIR FLOORTIME yaklaşımı ile desteklenmesi
Aile eğitimi
Duygusal problemler ve müdahaleleri

Katıldığı Eğitim Programları (Bazıları):
Bayley III Gelişimsel Tarama Testi- Uygulayıcı Eğitimi
Gilliam Otistik Bozukluk Değerlendirme Ölçeği, GOBDÖ-Uygulayıcı Eğitimi
Mentalization Based Treatment for Families (MBT-F)
DIR floortime-Özel ve Yoğunlaştırılmış Uygulamalı Süpervizyon, (Rosemary White, OTR/L)
Theraplay Oyun Terapisi
Wait, Wach, Wonder Terapi Yaklaşımı (Oyun Terapisi)
DIR Floortime Temel Uygulayıcı Eğitimi B seviyesi (DIR Institute, Virginia/Amerika)
Sensory Organization and the Developmental, Individual Difference, Relationship Based Model (Rosemary White, Virginia/ABD)
Regulatory Sensory Processing Disorders (Online post conference workshop by Stanley Greenspan, M.D. and Rosemary White, OTR/L, DIR Institute)
The Basic Course on the DIR-Floortime Model, (Online conference by Stanley Greenspan, M.D., DIR Institute)
Bilişsel Davranışçı Terapi Modelinin Kaygı Bozukluklarına Uygulanması
Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA) Uygulayıcı Eğitimi
Filial Terapi (Oyun Terapisi)
Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi (The Infancy and Early Childhood Training Course)
Psiko Eğitimsel Profil (Psychoeducational Profile-Revised, PEP-R) Uygulayıcı Eğitimi
Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Eğitimi
Bağlanma ve Tepkisel Bağlanma Bozuklukları (Charles Zeanah, M.D. İzmir)
‘KÜÇÜK ADIMLAR’ 0-4 Yaş Arası Erken Dönem Gelişim Destekleme Programı Uygulayıcı Eğitimi
Özel Eğitimde Beceri ve Kavram Öğretimi
Uygulamalı Davranış Analizi
Zihinsel Engelli Çocuklar ve Özel Eğitim
Otistik Çocukların Eğitimi
Eğitimsel Yaklaşımlar (TEACCH)
Otizmde Tanı, Tıbbi ve Eğitsel Yaklaşımlar

Verdiği Seminer ve Eğitimler:
Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Otizm ve Erken Dönemde Tespit Edilmesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (2009)
Çocuk gelişimi alanlarinda bakıcı bilgi, tutum ve davranışlarını destekleme-geliştirme eğitimi 6 Modül, Günışığı Çocuk Merkezi (2007)
Aile İçi İletişim, Problemleri ve Çözüm Önerileri, Kadınlar El Ele Derneği-Van (2007)
1-3 Yaşlarındaki Çocukların Gelişimini Oyun Temelli Destekleme, Kidzone Çocuk Aktivite Merkezi (2006)
Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) Uygulama, Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (2006)
Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT) Uygulama, Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (2006)
Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT) Uygulama Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, İzmit.İl Sağlık Müdürlüğü (2006)
Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT) Uygulama, Değerlendirme ve Sonuçları Yorumlama Eğitimi, Gaziantep İl Sağlıl Müdürlüğü (2006)

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.