Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Ayşe Işıldar

Ayşe IŞILDAR

Dil ve Konuşma Terapisti

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Aynı zamanda Psikoloji bölümünde yandal programını tamamladı. Lisans öğrenimi boyunca çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Üsküdar Üniversitesi NP Beyin Hastanesi ve polikliniklerinde staj yaparak dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının değerlendirme ve terapi süreçlerini deneyimledi. Ayrıca özel gereksinimli çocukların eğitimlerini desteklemek için ev çalışmalarına destek oldu. Şu an İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Dil ve Konuşma Terapisi bölümü tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Katıldığı Eğitimler ve Kongreler:
- Palin PCI: Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi, Kevin Paul FOWER, İstanbul, 2019
- Kekeleyen Bireylerde Bilişsel Davranış Terapisi Aracılığıyla Biliş ve Duygu Analizi, Dr. Kurt EGGERS, 2019
- PROMPT: Bridging Technique to Intervention, Karin Brinkmann, İstanbul, 2019
- DIR® Floortime (201) Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek, Çiğdem ERGÜL, 2019, İstanbul
- Treatment of Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech, Dr. Edythe STRAND, İstanbul, 2019
- X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2019
- Kekemelik Terapisi Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz, Dr. Kurt EGGERS, İstanbul, 2019
- Introduction to PROMPT: Technique, Karin Brinkmann, İstanbul, 2018
- Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM), Prof. Dr. Halil İbrahim DİKEN, 2018
- Nöroplay Yöntemi Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi, Doç. Dr. Barış EKİCİ, İstanbul, 2018
- Otistik Çocuklarda Zihin Kuramı, Dr. Oktay Taymaz SARI, İstanbul, 2018
- DIR® Floortime (101) Başlangıç Düzeyi, Çiğdem ERGÜL, İstanbul, 2017
- Functional Communication Training (FCT) for Individuals with Autism, Daphne U. Hartzheim PhD, Çalıştay, 2017
- Assesment and Behavioral Treatment of Motor Speech Disorders, Yunjung KIM PhD, Çalıştay
- Ses Bozukluklarında Klinik Değerlendirme, İstanbul, 2017
- 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2017
- Dünya Ses Günü Sempozyumu, İstanbul, 2017
- 9. Ulusal Larengoloji Kongresi, Eskişehir, 2017
- 2. Uluslararası Disleksi Kongresi, İstanbul, 2015
- 8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2015


Bilimsel Çalışmalar:
- Cangi, E., Işıldar, A., Saraç, B. ve Tekin, A., (2019). Üniversite Öğrencilerinin Konuşma ve Artikülasyon Hızları. X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.
- Işıldar, A. ve Cangi E. (2019). Kronik Kekemeliği Olan Yetişkinlerin Kekemelik Belirtileri, Oral-Diadokinetik Becerileri ve Kekemelikle İlgili Olumsuz Düşünceleri Arasındaki İlişki. X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul
- Eroğlu, D., Işıldar, A., Gürel, İ., Binboğa, İ., (2017), “Gecikmiş Konuşmalı Vakalarda Bulunma Durum Ekinin Edinimi” 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.
- Cangi, M., Selman, B., Işıldar A., Yıldırım, G. (2018). Gecikmiş Dil ve Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 55-74.