Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


BİRCE YAVUZ

BERİVAN TURGUTOĞLU


Meslek: Psikolog

Berivan Deniz Turgutoğlu 2002 yılında İstanbul Üniversitesinde Lisans Eğitimini tamamlamıştır.2001-2002 yıllaında almış olduğu “Küçük Adımlar-Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Müdahale” programını tamamlayarak bu alana yönelik çalışmalarına başlamıştır.

2002-2003 öğretim yılında Enka Okullarında destek eğitime ihtiyacı olan bir ilköğretiim öğrencisine gölge öğretmenlik yapmıştır.Bu süreç içerisinde aile okul koordinasyon ve iletişiminin sağlanması,özel gereksinimli öğrencinin günlük planlamalarının yapılması; bireysel eğitim ve psikolojik destek sağlanması görevlerini yürütmüştür.2003-2004 yılları arasında Deniz D. Rehabilitasyon Merkezinde Psikolog ve Sorumlu Müdür olarak çalışmalarına devam etmiştir.Kurumda eğitim gören çocukların bireysel eğitimlerinin planlanması, çocukları rutin testlerinin takibi ve ailelere yönelik psikolojik destek süreçlerinde aktif olarak görev almıştır.Bunun ile birlikte kurumun SHÇEK kurumu ile ilgili yasal süreçleri takip etmiştir.

2003-2009 yılları arasında İZEV-İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfında Psikolog olarak çalışmıştır.Bu süreçte çocukların bireysel ve grup eğitimlerinin planlanması, çocuklara yönelik bireysel ve grup eğitim hizmetlerinin sunulması, çocukları rutin testlerinin takibi ve ailelere yönelik psikolojik destek süreçlerinde aktif olarak görev almıştır. İZEV’ de çalıştığı zaman zarfında yoğun olarak hizmet içi eğitimler almış ve aldığı eğitimleri çocuklar ile yapmış olduğu çalışmalarında uygulamıştır.

16. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Pecs Metodu ile Öğretim ve 17. Ulusal Özel eğitim Kongresinde Gelişimsel Yetersizliği olan Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Tacize Karşı Koruma Eğitimi ile ilgili sunuları olmuştur.

2009-2010 yılları arasında PinoBero Çocuk Oyun Evinde Kurucu olarak görev almıştır.

2011-2012 yıllarında İstanbul Zhinsel Engelliler Vakfındaki görevine geri dönmüştür.Vakfın rehabilitasyon birimini özel işletmeye devretmesi ile birlikte görevini vakfı devralan Asya Rehabilitasyon Merkezinde devam ettirmiştir. Özgül öğrenme güçlüğü-Disleksi yaşayan çocukların tanınması, uygun değerlendirmelerin yapılması ,eğitim süreçlerinin planlanması, çocuklara ihtiyaçlarına ve performanslarına yönelik uygun eğitimlerin verilmesi konusunda başarılı çalışmaları olmuştur.

2012 Kasım ayından itibaren Ribem-Riskli Bebek Danışmanlık Merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. Ribem’e başvuran çocukların ilk değerlendirmelerinin yapılması,bireysel eğitim programlarının hazırlanması, hazırlanan bireysel destek eğitim planına uygun eğitimin verilmesi, ailelere yönelik psikolojik destek süreçleri, çocukların okul yaşantılarında yönelik danışmanlık süreçleri Berivan Turgutoğlu tarafından yürütülmektedir.

Berivan Deniz Turgutoğlu Ribem’de kullanılan Denver Gelişimsel değerlendirme ve Bayley Scales of Infant and Toddler Development testlerinin sertifikalı uygulayıcısıdır.

Psik. Berivan Deniz Turgutoğlu evli ve 3çocuk sahibi olup,İngilizce biliyor.

Katıldığı Kurs ve Seminerler
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ve Görsel Algı Eğitim Programı 23 Ocak 2011
Gelişimsel Yetersizliği olan Çocuklarda Cinsel Eğitim 27 Nisan 2008
PECS(Picture Exchange Communication System) Eğitimi 12-13 Mayıs 2007
OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal eğitim Programı) 2007
ABA: Applied BehaviorAnalysis-UDA :Uygulamalı Davranış Analizi 2007
Olumlu Davranışların Kazandırılması-Arttırılması 2007
Problem Davranışlar ve Problem Davranışların Azaltılması 2007
Eşzamanlı İpucu ile Öğretim Yöntemi 2007
Sabit Bekleme Süreli Öğretim Yöntemi 2007
Özel Eğitimde Kullanılan İpuçları ve İpuçlarının Geri Çekilmesi 2007
Öğrenmenin Aşamaları Öğrenme ve Öğrenme Sorunlarına Yönelik Bilişsel Müdahale Programı 2007
Pekiştirme Türleri ve Pekiştirme Tarifeleri 2007
Farklı Gelişen Çocuklarda Beceri ve Kavram Öğretimi, 2007
BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Oluşturulması) 2007
Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerini Geliştirme 2012
Özgül Öğrenme Güçlüğü-Disleksi 1. Modül 2013
Özgül Öğrenme Güçlüğü-Disleksi 2. Modül 2013
Ev Ziyareti (Home Visiting) 3-6 Nisan 2014
Piccolo Eğitimi (Parenting Interactions with children:Checklists of Observations Linked to Outcomes)(Ebeveynlerin çocukları ile etkileşimleri:Çıktılar ile bağlantılı gözlemlere ilişkin Kontrol listesi kullanımı) 3-6 Nisan 2014
DIR/Floortime 101 24-25 Ocak 2015
DIR/Floortime 201 Şubat-Mart 2016