Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Burcu Kaplan Şahin

Burcu Kaplan Şahin


Meslek: Uzman Özel Eğitim Öğretmeni
Öğrenim Durumu:
Lisans Zihin Engelliler Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 2003-2007
Y.Lisans Özel Eğitim Necmettin Erbakan Üniversitesi 2012 - 2017

Lisans Çocuk Gelişimi İstanbul Üniversitesi 2019- devam ediyor

Akademik Görevler:
Öğretim Görevlisi Hikmet Tolunay M.Y.O Mehmet Akif Üniversitesi 2009-2011
Verdiği Dersler:
1. Özel Eğitim I
2. Özel Eğitim II
3. Hasta Çocukların Eğitimi I
4. Hasta Çocukların Eğitimi II
5. Dil Gelişimi Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi I
6. Dil Gelişimi Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi II
7. Zihin Engellilerin Eğitimi I
8. Zihin Engellilerin Eğitimi II

İş Deneyimleri:
Öğretmen TOHUM Otizm Vakfı İstanbul 2007-2008
Öğretmen Büyükgebiz Rehabilitasyon Merkezi Antalya 2008-2009
Kurucu Müdür/Uzman Dönüşüm Konağı Eğitim Merkezi Antalya 2009-2011
Kurucu Müdür/Uzman Dönüşüm Konağı Eğitim Merkezi Burdur/Bucak 2009-2011
Öğretmen Empati Rehabilitasyon Merkezi Antalya 2011-2012
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Antalya 2012-

Aldığı Görevler:
Eğitmen MEB Kursları 160 Saat (5 Ayrı Kursta Görev Almıştır) 2012-2014
Öğretmen Katılımcı Özel Destek Eğitim Programları Geliştirme Çalıştayı 2015
Öğretmen Katılımcı Engelsiz Erişilebilir Antalya İçin Tek Yürek Ortak HizmetÇalıştayı 2015
Proje Koordinatörü Özel Etkinlik Günleri Proje -Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018
(Proje Yazarı-Sorumlusu – Yürütücüsü)

Katıldığı Kongreler:
2013 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu
2013 ELMİS-ER-2013 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi
2013 Uluslararası Katılımlı Konya Otizm Günleri
2018 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir

Yüksek Lisans Tezi
Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan
Çocukların Eğitsel Değerlendirme Sürecine İlişkin Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi, 2016, KONYA

Sözlü ve Poster Bildirileri
Otistik Spektrum Bozukluğu/Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ailelerin; Çocuklarının Ergenlik Döneminde Cinsel Davranışlarına Uygun Tepkide Bulunma Yeterliliklerinin İncelenmesi, 2013, KONYA
Özel Eğitim Sınıflarında Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitimine Aile Katılımının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, 2013, BOLU
Özel Eğitim Okullarında ve Özel Eğitim Sınıfları Bulunan Okullarda Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin, Özel Eğitimle İlgili Görev Ve Sorumluluklarına İlişkin Davranışlarının Değerlendirilmesi (Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri Tarafından), 2013, BOLU
Alan Değişikliği İle Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği Alanına Geçen Sınıf Öğretmenlerinin, Özel eğitim Alanındaki Alan Yeterliliklerinin Belirlenmesi, 2013, BOLU
Özel Eğitim Sınıflarında Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitimine Aile Katılımının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, 2014, ANTALYA
Antalya İlinde Özel Gereksinimli Bireylerin Velilerine Yönelik Hazırlanması Planlanan Geçiş Oryantasyon Programının,Özel Gereksinimli Bireylerin İlk İnceleme ve Kademeler Arası Geçişlerinde Programın Kapsamını ve Konu Başlıklarını Belirleme, 2018, ESKİŞEHİR

Katıldığı Seminerler / Kurslar
1. DIR FLOORTİME 201 TEMEL FONKSİYON DUYUSAL GELİŞİM KAPASİTELERİNİ DESTEKLEMEK KURSU, İstanbul 2019
2.DIR FLOORTİME 101 BAŞLANGIÇ DÜZEYİ,İstanbul 2019
3.GOBDO-2-TV GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ,Ant 2019
4.ETEÇOM ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROGRAMI,Ant 2019 5.EROT ERKEN OKURYAZARLIK, Antalya 2019
6.PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ,Antalya 2019
7.GOOD ENOUGH-HARİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ,Antalya 2017
8.DRAW A PERSON TESTİ, Antalya 2017
9.BİR AİLE ÇİZ TESTİ, Antalya 2017
10.GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ, Antalya 2017
11.CATTEL 2A ZEKA TESTİ, Antalya 2017
12.PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ Antalya 2017
13.METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ, Antalya 2017
14.ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE), Antalya 2017
15.PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ , Antalya 2017
16.KENT EGY SÖZEL IQ TESTİ, Antalya 2017
17.BURDON DİKKAT TESTİ, Antalya 2017
18.BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ, Antalya 2017
19.BEİBER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ, Antalya 2017
20.LUİSA DUSS ÖYKÜ TAMAMLAMA TESTİ, Antalya 2017
21.DUYULAR TESTİ, Antalya 2017
22.MİNİ MENTAL TEST, Antalya 2017
23.AMERİKAN HİPERAKTİVİTE ÖLÇEĞİ, Antalya 2017
24.ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ, Antalya 2017
25.ÇOCUKLAR İÇİN ANKSİYETE ÖLÇEĞİ, Antalya 2017
26.PECS, İzmir 2008
27.NNLP DESİGNER, İstanbul 2007
28.NNLP LIFE COACHİNG, İstanbul 2006
29.NNLP PRACTİTİONER, Eskişehir 2006
30.ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDE CİNSEL EĞİTİM, Eskişehir 2006