Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Cansu Öztürk

CANSU ÖZTÜRK


Meslek: Klinik Psikolog

2013 yılında Ankara Üniversitesi-DTCF Psikoloji bölümünden birincilikle mezun oldu. Lisans bitirme tezini “Hafif Düzeyde Zihinsel Gelişme Geriliği Tanısı Alan ve Herhangi Bir Klinik Tanısı Olmayan Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Karşılaştırılması” konusunda yaptı. Lisans öğrenimi sürecinde ANOBDER’İN Otizm Gönüllülük Projesi’nde görev aldı; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Erişkin Bölümü’nde, Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Eğitim Evi’nde ve ASPB Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda stajlarını tamamladı.

2013 yılında Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı. Yüksek Lisans programı kapsamında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yetişkin Psikiyatrisinde Süpervizyonlu Klinik Pratiğini ve Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde Çocuk Kliniği pratiğini Prof. Dr. Melda Akçakın’ın süpervizyonunda tamamladı. “Anne-Babaların Duygusal İstismar Farkındalığı ile Çocuğun Algıladığı Sosyal Destek Arasındaki İlişkide Duygu Sosyalleştirmenin Aracı Rolü” konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak klinik psikolog ünvanını aldı. ILGI Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurum müdürü ve terapist olarak görevini sürdürmektedir. ILGI Otizm Derneği ve Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.

Aldığı Eğitimler:
2018- DIR Floortime 201 Kursu
2018- DIR Floortime 101 Başlangıç Kursu
2016- Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi- “Söz Öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi- Söz Öncesi Milieu Öğretim Yöntemi”
2016- “Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2 (GOBDÖ-2 TV)” Eğitimi
2016- Olgu Psikolojik Danışma Merkezi- “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHÖ)” Eğitimi
2016- “Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)” Eğitimi
2015– Olgu Psikolojik Danışma Merkezi- “Çocuklarla Bilişsel Danışmanlık Uygulamaları”
2014-2015– Türk Psikologlar Derneği- Özel Eğitimde Çalışan Psikologlar için “Özel Eğitim Paket Programı” (8 Hafta)
2014– Türk Psikologlar Derneği- TİFALDİ( Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi) Eğitimi
2014– Türk Psikologlar Derneği – Psikologlar İçin Engellilerin Anne Baba ve Kardeşleri ile Çalışma Modül Eğitimi.
2014– Türk Psikologlar Derneği- Çocuk Gelişimi Değerlendirme Eğitimi
2014– Türk Psikologlar Derneği- Eşit Erişim İçin Psikoloji AB Projesi kapsamında Eğitici Eğitimi.”

Yayınlar: Dedeler, M., Öpöz, T. ve Öztürk, C. (2016). Çocukluk çağı cinsel istismarına yönelik tedavi ve önleme yaklaşımları: bir gözden geçirme. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 3(1), 28-43. İletişim
ozturkcansuu@gmail.com
Tel: 0531 407 59 52