Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


DİLAN MERTOĞLU

DİLAN MERTOĞLU

Dil ve Konuşma Terapisi

Eğitim : Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Lisans Mezunu
Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans / Devam

Çalışma Alanları
• Gecikmiş Dil / Konuşma
• Konuşma Sesi Bozukluğu
• Otizm
• Akıcı Konuşma Bozukluğu ( Kekemelik / Hızlı Bozuk Konuşma)
• Yarık Damak Dudak
• Ses Bozuklukları
• Edinilmiş Dil Bozuklukları
• Yutma / Yeme Bozukluğu
• Motor Konuşma Bozukluğu ( Apraksi / Dizartri)


Katıldığı Eğitimler ve Kongreler
• VIII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Kursları: Çocukluk Çağı Apraksisinde Değerlendirme ve Müdahale – Prof.Dr. Caroline Bowen
• V. Yutma Bozuklukları Kongeri – Tanıdan Tedaviye Nörojenik Yutma Bozuklukları
• DENVER II Gelişimsel Tarama Testi
• Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
• Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu
• Provox Ses Protezi Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi
• 10. Ulusal Larengoloji Kongresi
• Kekemelik Terapisinde Güncel Yaklaşımlar by Dr. Kurt Eggers, Hacettepe Üniversitesi
• DIR® Floortime™ 101 (Çiğdem Ergül)
• Profesyonel Ses Derneği Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu
• X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
• Childhood Apraxia Of Speech: Kaufman Methods For Evaluation And Treatment (K-SLP©)- Çocukluk Çağı Apraksisi: Kaufman Tanı ve Tedavisi, Nancy Kaufman
• Introduction To MBSImP™ – A Standardized Protocol For Assessment Of Swallowing Impa
• irment– Yutma Bozuklukları İçin Standardize Değerlendirme Yöntemleri, Bonnie MartinHarris
• DIR® Floortime™ 201 (Çiğdem Ergül, N. Egemen Nakışçı)
• Palin Parent Children Interaction Therapy ( Palin PCI) – Palin Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisi