Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Dilek Ay

DİLEK AY


Meslek: Ergoterapist

2011 yılında İstanbulluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü'nün Türkiye’deki üçüncü mezunlarından oldu. Hacettepe Üniversitesi Pediatri Ergoterapi Kliniği’nde ve Duyu Bütünlüğü Ünitesi’nde Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış ve nörolojik bozukluğu olan çocuklarda duyu bütünleme, akademik beceriler, günlük yaşam aktiviteleri ve ince, kaba motor becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Kliniği’nde nörolojik ve ortopedik bozukluğu olan erişkinler üzerinde pratik uygulama çalışmalarına katıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde Onkoloji ve Geriatri alanlarında ergoterapi uygulamaları gerçekleştirdi. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde kronik ruh sağlığı problemi olan bireylerde ergoterapi uygulamaları üzerine çalışmalarda bulundu. "Hemiparatik Serebral Palsi Tanılı Bireylerde Vestibular Uyaranın Görsel-Uzaysal Algıya Etkisi" başlıklı lisans bitirme teziyle mezun oldu.


DENEYİMLER
Öğrenim süreci boyunca İzmir İlk Adım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist ve duyu bütünleme terapistlerinin yanında gönüllü gözlem çalışmaları yapmıştır. Bunun yanında eğitimin son bir yıllık sürecinde Ankara Gezginler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Duyu Bütünleme Terapisi alanında çalışmalarını yürütmüştür.

KATILDIĞI KONGRE, ORGANİZASYONLAR ve SERTİFİKALAR

 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 1 Knowledge and Skills in ASI THEORY, 2-6 May 2016/ İstanbul, Lecturer: Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA
 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 2&3 COMPREHENSIVE ASSESSMENT in ASI, 26 February-2 March 2017, Girne/ Northern Cyprus, Lecturer: Zoe Mailloux OTD, OTR/L, FAOTA
 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 4&5 CLANICAL REASONING in AYRES SENSORY INTEGRATION FIDELTY to AYRES SENSORY INTEGRATION INTERVENTION, 25-30 May, Girne/ Southern Cyprus, Lecturer: Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA, CoFounder, CLASI
 • CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 6 AYRES SENSORY INTEGRATION INTERVENTION, 2-5 August 2017, Antalya/TURKEY, Lecturer: Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA, CoFounder, CLASI
 • Supporting Infant and Child Development Trough Sensory Integration, 6-7 August 2017 Antalya/ TURKEY, Lecturer: Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA, CoFounder, CLASI
 • Autism Course Clinical Reasoning: Assessment and Designing Treatment, 8- 9 August 2017 Antalya/ TURKEY, Lecturer: Richard Furbush MS, OTR/L
 • INTRODUCTİON TO DIR®/FLOORTİME™ (101) 15-16 Ekim 2016, İstanbul, Çiğdem ERGÜL, M.S
 • DIR®/FLOORTİME™ (201) TEMEL DÜZEY, Aralık 2016 -21 Şubat 2017 İstanbul, Çiğdem ERGÜL, M.S
 • III. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi Katılım Belgesi, 21-22 Nisan 2016 Hacettepe Üniversitesi/Ankara
 • II. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi Katılım Belgesi, 11-12 Nisan 2015 Hacettepe Üniversitesi/ Ankara
 • I. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi Katılım Belgesi, 11- 12 Haziran 2013, Hacettepe Üniversitesi/Ankara
 • Görme Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Katılım Belgesi, 6 Mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi / Ankara
 • Toplumsal Farkındalık Kongresi Katılım Formu, 18-19 Nisan 2014, Hacettepe Üniversitesi / Ankara
 • ‘Takım Olmak Güçtür ve Yönetişim’ Katılım Sertifikası Education Consultancy Congress, 24 Mart 2013, EDUCON / Ankara

İLGİ ALANLARI
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Gelişim Geriliği
 • Serabral Palsi
 • İnce ve kaba motor problemleri