Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Ecem Nur Demirsoy

ECEM NUR DEMİRSOY


Meslek: Dil ve Konuşma Terapisi
2015 yılında bölüm birincisi olarak kazandığı Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak 2019 yılında mezun olmuştur. Eylül 2019 itibariyle Hacettepe Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 2018 yılı yaz döneminde Almanya’daki Fon Institut’de dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, edinilmiş dil bozuklukları, motor konuşma bozukluğu, ses ve yutma bozuklukları alanında gözlem ve uygulamalar yapmıştır.

Lisan eğitim ve öğretim döneminin son yılı olan 2018-2019 yıllarında tam zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi’nde çalışmıştır. Bu dönemde dil bozukluğu, dudak damak yarıkları, akıcı konuşma bozukluğu, motor konuşma bozukluğu, ses ve yutma bozuklukları alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmıştır. Lisans eğitimi boyunca Çocuk Eğitim Derneği, Dilmer, DİLGEM ve Günışığı Çocuk Merkezi’nde gözlem ve uygulama yapmıştır.

KURSLAR, SERTİFİKALAR VE KATILDIĞI KONGRELER:
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – 2 - Türkçe Versiyonu (GOBDÖ), Bireysel Kullanım Sertifikası, Kasım 2017, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM), Uygulamacı Kullanım Sertifikası, Kasım 2017, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

INTRODUCTION TO DIR/FLOORTIME – 101 Haziran 2017, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Çiğdem ERGÜL

DENVER II Gelişimsel Tarama Testi, Mayıs 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

DIR®Floortime 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities, Çiğdem Ergül, ICDL & Günışığı Çocuk Merkezi, 2019

Palin Parent Children Interaction Therapy (Palin PCI) – Palin Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisi, Aralık 2019

‘Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech’ kursu, Mayıs 2019

1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi’nde ‘Glioblastoma Tümörüne Bağlı Broca Afazisi: Olgu Örneği’ konulu bildiriyi hazırlamış ve poster bildiri olarak sunmuştur.

Temel İşaret Dili ve İlk Yardım Eğitimi

O2 Çocuk Laboratuvarı, Mayıs 2016

8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ekim 2017

5. Sağlık Zirvesi, Nisan 2017

Sağlıklı Yaşam İçin Doğru Nefes Alma ve Nefes Egzersizi, Nisan 2017

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Nisan 2018

‘Otizm Nedir?’ Konferansı, Kasım 2017

İşitme Engelinde Eğitsel ve Yönetsel Yaklaşımlar Sempozyumu, Mart 2018

1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Mart 2019

9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ekim 2018

10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Nisan 2019

Ses Bozukluklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu, Aralık 2018

Her Yönüyle Ses Sempozyumu, Nisan 2019

ÇALIŞMA ALANLARI:
Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon Bozukluğu ve Fonolojik Bozukluklar)
Genetik Sendromlara, Yaygın Gelişimsel Bozukluğa Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
Ses Bozuklukları
Gecikmiş Dil ve Konuşma
Yutma Bozuklukları
Akıcılık Bozuklukları
Afazi, Apraksi ve Dizartri gibi Edinilmiş Dil Bozuklukları
Dudak Damak Yarıklarına Bağlı Gelişen Dil ve Konuşma Bozuklukları

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER:
Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği