Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Emre Taşdöndüren

EMRE TAŞDÖNDÜREN

Psikolojik Danışman ve Rehber

2012 yılında Kartal Yüksel İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldu. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında iki yıl boyunca otizmli çocuklar ile çalışmış, gölge öğretmenlik, ev destek uygulamalarında bulunmuştur.

2014-2016 yılları arasında çeşitli alan uzmanlarından süpervizyon ve konsültasyon almıştır. Öğrencilik yılları boyunca Floortime, Duyu Bütünleme Terapisi, Ergoterapi ve Özel Eğitim seanslarına katılmıştır. Katıldığı seanslarda uzmanlardan konsültasyon almış ve ev programları yürütmüştür.

2016 yılında Prof. Dr. Yankı Yazgan'ın Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi klinik görüşmelerine gözlemci olarak katılmış ve Güzel Günler Kliniğinde research bölümü çalışmalarına destek olmuştur.

2016 yılında YDY Psikoloji ve Araştırma Merkezinde research çalışmalarında, klinik destekler bölümünde yer almıştır. Bu sürede materyal hazırlama, klinik gözlem ve destek etkinlik oluşturma gibi görevler almıştır. Ydy merkezinde staj yaptığı sürede alan uzmanlarının verdiği eğitim ve sunumlara katılmıştır. Ayrıca Anna Freud Centre Klinik Direktörü Psikiyatr Dickon Bevington’un Zihinselleştirme üzerine verdiği sunuma katılmıştır.

Aynı yıl Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezinde staj sürecinde çeşitli Floortime, özel eğitim ve duyu bütünleme seanslarını gözlemlemiştir.

2015 Meb staj uygulamasında İstanbul Şeyhulislam Hayrullah Efendi İlkokulunda davranış bozukluğu olan öğrencilerle psiko eğitim grubu yürütmüştür.

2016-2018 yılları arasında İstanbul’da özel okulda öğrenim gören Osb tanısı almış bir öğrencinin anasınıfı ve ilköğretim birinci sınıfta okula uyum sürecini yönetmiş, okul öğretmenlerine müşavirlik yapmıştır.

Deneyim ve Stajlar
Bursa Badem Çocuk Danışmanlık Merkezi, 2018
Gölge Öğretmen İlköğretim, 2016-2017
Güzel Günler Kliniği, Research Destek Ekibi Staj 2016
Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, Stajyer Psikolojik Danışman 2016
Ydy Psikoloji Eğitim Araştırma, Stajyer 2016
İstanbul Meb Şeyhülislam Hayrullah Efendi İlkokulu, Stajyer Psikolojik Danışman, 2015
Gölge Öğretmen Anaokulu, 2015
İstanbul Meb Atikali İlköğretim Okulu, Aday Psikolojik Danışman, 2014

Eğitim
Kartal Anadolu Öğretmen Lisesi, 2012
YTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 2016
YTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans, 2017-Halen Devam Ediyor

Katıldığı Eğitim ve Seminerler
ICDL DIR Floortime 101, 2015
ICDL DIR Floortime 201, 2017
Gölge Öğretmenlik Eğitimi, Çocuk İstanbul Danışmanlık Merkezi, 2016
Zihinselleştirme/Mentalizasyon Temelli Terapiler Semineri, Dr. Dickon Bevington, Moderatör Yankı Yazgan
Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Prof. Dr. Binyamin Birkan 2018

Çalıştığı Kurum
Bursa Badem Çocuk Danışmanlık Merkezi