Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Fatma Selen Demirdöğenler

FATMA SELEN DEMİRDÖĞENLER

Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti

F. Selen Demirdöğenler, 2002 yılında Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi yabancı diller bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü’nden mezun olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başlamıştır. 2010 yılında mezun olarak Türkiye’de az sayıdaki Uzm. Dil ve Konuşma Terapistlerinden biri olmuştur. 2010-2012 yılları arasında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde görev yapmış, otizm, gelişim geriliği, Down Sendromu, gecikmiş konuşma, özgül dil bozukluğu gibi alanlarda tanı alan çocuklar ve aileleriyle çalışmıştır.

2012-2019 yılları arasında Mersin’de kendi kurmuş olduğu DİNA Danışmanlık merkezinde dil-konuşma-ses-yutma problemi yaşayan pek çok çocuk ve yetişkinle çalışmıştır. 2019 Ekim ayı itibariyle disiplinler arası çalışmanın çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini bildiği için farklı uzmanlık alanlarına sahip iki ortağıyla birlikte kurdukları ÜÇ RENK Eğitim Merkezi’nde otizm, gelişim geriliği, öğrenme güçlüğü, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, motor konuşma bozuklukları ve dil geriliği ve duyu bütünleme alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. 2017 yılında DIR ® Floortime 101: Başlangıç Düzeyi kursuna katılmış, 2019 yılında DIR ® Floortime 201: Temel Kapasiteleri Desteklemek kursunu başarıyla bitirmiştir. Yine aynı yıl Ayres Sensory Integration kursunu tamalayarak çocukların bireysel farklılıkları hususunda yeni bakış açıları kazanmıştır. 2020 yılının başında DIR® Floortime 202: Üst Gelişim Kapasitelerini Destekleme kursuna başlamıştır. Aynı zamanda Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı’nın Mersin İl Temsilciliğini yürütmektedir.

Uzmanlık Alanları
• Otizm
• Erken Müdahale (0-3 yaş)
• Özgül Dil Bozukluğu
• Öğrenme Güçlüğü
• Down Sendromu
• Motor Konuşma Bozukluğu
• Gelişimsel Dil Bozukluğu
• Edinilmiş Dil Bozukluğu
• Akıcılık Bozuklukları

Bilimsel Etkinlikler ve yayınlar
Bildiriler
• Demirdöğenler S., Düzenli-Öztürk, S., Eroğlu, D., Demirkan, B., Kılıç, A., Sakar, F., Çoşkun, F., Demographical characteristics of aphasic Turkish patients, 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Poster Presentation, İstanbul (2008).
• Maviş, İ, Ölmez, S., Düzenli- Öztürk, S., Afazide Örnek Olay Çalışması: HELPSS Terapi Programının Uygulanması, Sözlü bildiri, 5.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası (2009).
• Düzenli-Öztürk S., Ölmez, S., Afazili Bireylerin Dilsel Kayıplarının Sosyal İletişimsel Katılımlarına Etkisi, Sözlü bildiri, 23. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kıbrıs (2009).
• Düzenli-Öztürk, S., Ölmez, S., Bal, A., Kılıç, A., Determining the Amount of Social-Interactional Participation in People with Aphasia through CAL, International conference The Science of Aphasia (X), Poster Presentation, Antalya (2009).
• Demirdöğenler, S., Annenin Gecikmiş Dil-Konuşması Bulunan Çocuğuna Yönelttiği Dildeki Sözce Yapısının Dilbilimsel Görünümleri, Sözlü Bildiri, 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul (2019).

Yayınlar
• Maviş, İ., Demirdöğenler, S., Vocabulary and grammar acquisition in Turkish as assessed by the Turkish communicative development inventory: A comparison of typically developing and delayed children. In Belma Haznedar, Nihan Ketrez (Ed.) , The Acquisition of Turkish in Childhood (pp. 275-295). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam (2016).

Katılınan kurslar ve eğitim programları:
• DIR® Floortime 202: Promoting Higher Functional Emotional Development, The Interdisciplinary Council of Development and Learning, Frie Heyndrickx, Denise Wilson, 2020 (on going)
• DIR® Floortime 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities, The Interdisciplinary Council of Development and Learning, Çiğdem Ergül, Frie Heyndrickx, 2019.
• TODİ-Cognit Bilişsel Müdahale Programı, Dr. Olcay Karaca, Uzm. Cansu Kançeşme, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara, 2019.
• Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech, Edy Strand, 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2019.
• CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program, Module 2&3: Comprehensive Assesment in ASI, Shay McAtee, İstanbul, 2019.
• CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program, Module 4: Clinical Reasoning Using ASI, Zoe Mailloux, İstanbul, 2019.
• CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program, Module 5: Evidence Based ASI Intervention Including Fidelity to Intervention, İstanbul, 2019.
• CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program, Module 6: Ayres Sensory Inmtegration Intervention, Susan Smith Roley, İstanbul, 2019.
• DIR Floortime Sempozyumu, İstanbul, 2019.
• Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Yöntemleri Eğitimi, Prof. Dr. Özgür Önel, Mersin, 2019.
• Bridging PROMPT Technique to Inteevention, The PROMPT Institute, Karin Brinkmann, İstanbul, 2017.
• CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program, Susanne Smith Roley, Module 1: Knowledge and Skills in ASI Theory, Antalya, 2017.
• DIR Floortime 101: An Introduction to DIR and DIR Floortime, Çiğdem Ergül, İstanbul, 2017.
• Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı; Prof. Dr. Halil İbrahim Diken, İzmit, 2017.
• Deneyimsel Oyun Terapisi, Arzu Dinçer, Mersin, 2016.
• Introduction To PROMPT: Technique, Karin Brinkmann, The PROMPT Institue, İstanbul, 2015.
• Çocukluk Çağında Özgül Öğrenme Bozukluğu, Prof. Dr. Ayla Aysev, Ankara, 2014.
• Language and Communication in Autism Spectrum Disorders, Helen Tager- Flusberg, 
International Conference of Autism Antalya, 2014.
• Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı, Gönül Kırcaali İftar; Onur Kurt, Gaziantep, 2014.
• Using Evidence Based Naturalistic Teaching Strategies to Enhance Language Instruction with Children with Autism Spectrum Disorders, Linda A. LeBlanc, International Conference of Autism, Antalya, 2014.
• Down Sendromlu Çocuklarda Dil-Konuşma ve Okuma-Yazma Becerilerinin Öğretimi, Prof. Dr. Sue Buckley, İstanbul, 2012.
• Afazili Bireyler için Geliştirilerek Standardize Edilen Dil Değerlendirme Testi’nin Kullanımı; Doç. Dr. İlknur Maviş, 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası, 2009.
• İletişim Becerilerinin Öğretimi; Çetin Özbey, Aktif Özel Eğitim Derneği, Eskişehir, 2009.
• Motor Konuşma Bozukluklarının Tedavisinde Yaklaşımlar; Megan HODGE (University of Alberta), 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası, 2009.
• Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Erken iletişim Becerilerinin Geliştirilmesi; Çiğdem Ergül, 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası, 2009.
• LİDCOMBE Erken Kekemelik Programı; Prof. Dr. Ahmet KONROT (Doğu Akdeniz Üniversitesi), Anadolu üniversitesi, 2008.
• Ankara Artikülasyon Testi‟nin Kullanım Bilgileri; Doç. Dr. Pınar EGE, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, 2007.
• CADL-2 Afazi Değerlendirme Testi; Prof. Dr. Audrey HOLLAND (The University of Arizona), Anadolu Üniversitesi, 2007.
• Engelli Çocuklarda İletişim ve Dili Geliştirme Stratejileri; Dr. W. J. Wilcox, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, 2007.
• PACE Afazi Terapisi; Prof. Dr. Albyn DAVİS (The University of Massachusetts), Anadolu Üniversitesi, 2007.
• PECS-Picture Exchange Communication System-; Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ- İFTAR, Anadolu üniversitesi, 2007.
• Problem Davranışlarla Etkili Başetme Yolları ve Olumlu, Etkili ve Saygılı Okul Ortamları Yaratma; Dr. Annemieke GOLLY (University of Oregon), Anadolu Üniversitesi, 2007.
• Ses Hastalıklarına Yaklaşım; Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları, Ankara, 2007.
• Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapi Yaklaşımları; Ph.D. CCS-SLP Melda KÜNDÜK (Lousiana University), Anadolu Üniversitesi, 2007.
• Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi: Seçme Konular; Ph.D. CCS- SLP Melda KÜNDÜK (Lousiana University), 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, 2007.
• CSL- Bilgisayarlı Akustik Analiz Programları; Yrd. Doç. Dr. İsmail KOÇAK, Anadolu Üniversitesi, 2006.
• Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik ve Terapi Yöntemleri; Prof. Dr. Kenneth LOUİS (West Virginia University), Anadolu Üniversitesi, 2006.
• Ses Bozuklukları ve Terapisi; Ph.D. CCS-SLP Melda KÜNDÜK (Lousiana University), Anadolu Üniversitesi, 2006.
• Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı; Yrd. Doç. Dr. İsmail KOÇAK, Anadolu Üniversitesi, 2006.
• Ses Terapi Teknikleri, Yrd. Doç. Dr. İsmail koçak, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2006.