Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Figen Yurdakul

FİGEN YURDAKUL

Uzman Psikolog

Yüksek Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Uygulamalı Psikoloji (2014-2016)
Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü (2003-2009)
Lise: Yeşilköy 50. Yıl Lisesi (1997-2000)

Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar
• Lali Dil ve Konuşma Merkezi (2011- Halen)
• ABC Çocuk ve Aile Danışmanlığı Merkezi ( 2008-2011)
Sertifika- Kongre- Kurs- Seminer- Katılım Belgesi

Sertifikalar
• DIR- 201 Başlangıç Düzey Floortime Uygulayıcı Sertfikası, Çiğdem Ergül, 2019
• DENVER-2 Gelişimsel Tarama Testi, Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği, 2019
• Çocuk Gelişimsel Değerlendirme Testleri (Catell 2A-3A, Porteus, Frankfurter, Frostig, Burdon, Bender Gestalt, Benton, Metropolitan, Gesell, Agte, Good Enough, Kelime Söyleyiş, Peabody), Kim Psikoloji 2018
• Introducton to DIR 101, ICDL, 2017
• A.B.A Terapi Serisi Sertifika Programı, Niky Nukte Altıkulaç, 2012-2013
• PEP-R (Psiko Eğitimsel Profil) Test Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Alev Girili, 2011
• PREP (Öğrenme ve Öğrenme Problemlerine yönelik Bilişsel Mücadele Programı), Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin, 2009
• Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Oyun Terapisi Eğitimi, Yrd. Doç. Elif Akdağ Göcek, 2009
• Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi Eğitimci Yetiştirme Programı Katılım Belgesi Yrd. Doç.Dr. Nevin Eracar, 2008
• TEACCH ve PECS (Picture Exchange Communication System) Eğitimi, Uzm.Psk. Eda Tanyeli, 2008
• İstanbul Bilgi Üniversitesi - Minik Yürekler Projesi (Gönüllü Lideri Sertfikası), 2007


Stajlar
(2006-2008)
• ABC Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar – Özellikle Otizm, 2008
• İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Barış Korkmaz, 2007
• Psikoatölye Gönüllülük Projesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Şizofren Hastayla haftada 1 saat geçirme 2007-2008
• Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri, 2006

Bilimsel Çalışmalar: Atölye Çalışmaları-Sözlü Bildiriler-Mesleki Faaliyetler
• PREP DERNEĞİ, 4. Uluslararası Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu Sözel Bildiri Katılımı, 2013
• 13.Hacettepe Üniversitesi, Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Sözel Bildiri Katılımı, 2008
• 2. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Sözel Bildiri Katılımı, 2005

Üye Olduğu Dernekler
• Türk Psikologlar Derneği
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği

Kongre-Kurs-Seminer-Katılım Belgesi-Sertifika
• 1. Uluslararası Uzman Katılımlı, Çocuk Gelişimi ve Psikopatoloji Sempozyumu, Mayıs-2019
• 25. Ulusal Eğitim Kongresi, İstanbul, 2-4 Aralık 2015
• İstanbul Doğum Akademisi, Rahimden Bebeğe Semineri, İstanbul, 20 Ocak 2015
• Oyun Terapileri Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Çocuk Psikoterapileri Sempozyumu, İstanbul, 12-13 Ocak 2013
• 4. Uluslararası Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu, Sözel Bildiri, İstanbul, 7-8 Aralık 2013
• PEP-R (Psiko Eğitimsel Profil) Test Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Alev Girili, İstanbul, 2011
• Çatı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Psikoloji Okulu, DEHB ve Otizm Örnekleri ile Dikkat ve İlişkisellik, Prof. Dr. Yankı Yazgan, İstanbul, 14. Mart 2010
• Altis Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, PREP ( Öğrenme ve Öğrenme Problemlerine Yönelik Bilişsel Müdahale Programı, İstanbul, 4 Kasım 2009-30 Aralık 2009
• Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Oyun Terapisi Eğitimi, Yrd. Doç. Elif Akdağ Göçek, İstanbul, 2009
• 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İstanbul, 3-5 Eylül 2008
• Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi Eğitimci Yetiştirme Programı Katılım Belgesi, 15. Otistikler Derneği Entegrasyon Kampı, 20 saatlik Kurumsal Hazırlık ve 120 saatlik uygulamalı eğitim, Çanakkale, 05 Temmuz 2008
• 13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 10-13 Temmuz 2008
• 13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Sözlü Bildiri Katılımı, Ankara, 10-13 Temmuz 2008
• Bakırköy Prf. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul, Ekim 2007- Mayıs 2008
• Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını Önleme Programı, Doç. Dr. Kültegin Ögel, İstanbul, 2007-2008
• İstanbul Bilgi Üniversitesi, NODO Substance Abuse Prevention Club, (Workshop) Selin Müderrisoğlu, İstanbul, 07-08 Nisan 2007
• İstanbul Bilgi Üniversitesi, Minik Yürekler Projesi, Gönüllü Lideri, SHÇEK Bahçelievler Çocuk Yuvası, İstanbul, 15 Ekim- 17 Aralık 2007
• İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Lisans Öğrencileri Psikodrama Çalışması, Uzm. Psk. Neşe Karabekir, İstanbul, Mayıs 2006
• Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, 2. Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2006
• Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, 5-8 Temmuz
• Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği (BDP), 2. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bodrum, 8-11 Aralık 2005