Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Floortime Uzmanlar

GİZEM ŞENGÜN


Meslek: Dil ve Konuşma Terapisi
Eğitim
Yüksek lisans 2011-2014
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliği

Lisans 2007-2011
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Sertifikalar
DIR®Floortime 202: Promoting Higher Functional Emotional Developmental Capacities, Samantha Foster, Bridget Henn, ICDL 2019
DIR®Floortime 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities, Çiğdem Ergül, ICDL & Günışığı Çocuk Merkezi, 2015
Introduction to Prompt® Technique,Elizabeth Kuegeler MA CCC-SLP, Karin Brinkmann MA CCC-SLP, the Prompt Institute, 2015
Hanen: More Than Words® , Robyn Garnett BAppSciSpPath SLP, The Hanen Centre, 2014
Moving into Neurodevelopmental Treatment (NDT) for Pediatric SLT, Therese McDermott, MHS, CCC-SLP, C/NDT, İzmir-2014
Vital Stim® Therapy Provider: NöroelektroStimülasyonDestekliYutmaRehabilitasyonu, John Kelly, Karin Mitchel, Cindy Mills, CIAO, 2014
DIR® Floortime 101: BaşlangıçDüzeyiKursu, ÇiğdemErgül, ICDL, 2013
Lax VoxYöntemiyleSesTerapisi, Dr. İlterDenizoğlu, İstanbul, 2013
Yaratıcı Drama Liderliği 1.ve 2. aşama, Çağdaş Drama Derneği, Ankara, 2011
Denver II GelişimselTaramaTesti SertifikaEğitimi,GelişimselÇocukNörolojisiDerneği, Ankara, 2011

İş deneyimi
2017(halen) İ-DİL, İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi
2014-2017 Lali Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi
2014-2017 Pan İşitme, Konuşma, Özel Eğitim Merkezi
2014-2015 Altis İletişim ve Danışmanlık Merkezi
2014-2015 İkon İşitme Konuşma Rehabilitasyon Merkezi
2014-Halen Lali Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi, Dil ve Konuşma Terapisti
2014-Halen Pan İşitme, Konuşma, Özel Eğitim Merkezi, Dil ve Konuşma Terapisti
2014-2015 Altis İletişim ve Danışmanlık Merkezi, Dil ve Konuşma Terapisti
2014-2015 İkon İşitme Konuşma Rehabilitasyon Merkezi
2011-2012 Ankara İlgi Otizm Rehabilitasyon Merkezi, Özel Eğitim Öğretmeni


Eğitimler Yurt içi
"KonuşmadaAkıcılıkBozukluğu, HızlıBozukKonuşma, KekemelikDeğerlendirmeveTerapiYöntemleri", Prof. Dr. Kenneth O. St. Louis, AnadoluÜniversitesi, 2013
Anadolu Üniversitesi DİLKOM, Eskişehir, 420 saatlik klinik uygulama
Osmangazi Üniversitesi Nöroloji Bölümü, Eskişehir, klinik uygulama
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Grupları, Staj, 2011
Türkiye Sabancı Spastik Çocuklar Vakfı, Staj, 2010
Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Staj, 2008-2010

Yurt dışı
The Modern Therapy Methods for Stuttering Applied in Europe, Thomas More University, OpleidingLogopedie en Audiologie, Belgium, Antwerp, 2013
Europa InTact: ÖzelGereksinimliBireylerinEntegrasyonuveKaynaştırılmasındaSanat, Dortmund TechnischeUniversität,FakultätRehabilitationswissenschaften, Almanya, Dortmund-2010


Kongreler
UluslararasıOtizmKonferansı-ULOK, Antalya, 2014
Çalıştay: ”OtizmSpektrumBozukluğundaDilveİletişim”, Dr. H. Tager-Flusberg -Çalıştay: ”OtizmSpektrumBozukluğu Olan ÇocuklaraDilBecerilerininÖğretimindeBilimselDayanaklıDoğalÖğretimYöntemleri”, Dr. Linda A. LeBlanc
"ÇocuklukÇağıApraksisi”, Prof. Dr. Rebecca McCauley, Anadolu ÜniversitesiDilveKonuşmaBozukluklarıEğitim, UygulamaveAraştırmaMerkezi, Eskişehir-2013
II. YutmaBozukluklarıKongresi, Ankara, 2013
"ErkenDönemKekemeliğinDeğerlendirilmesiveTerapisi ", Prof. Dr. AhmetKonrot, AnadoluÜniversitesi, DİLKOM, Eskişehir, 2013
VI. DilveKonuşmaBozukluklarıKongresi ,AnadoluÜniversitesi , Eskişehir-2011
Çalıştay: "OtizmdeYenilikler: TanılamadanUygulamaya’’, ‘’OtistikÖzelliklerGösterenÇocuklardaOrtakDikkatveKarşılıklıKonuşmaBecerilerininGeliştirilmesi’’ ,Dr. Bridget A. Taylor, AnadoluÜniversitesiEngellilerAraştırmaEnstitüsü, Eskişehir-2011
IV. İstanbul OtizmEğitimGünleri, Marmara ÜniversitesiÖzelEğitimBölümüveTODEV, İstanbul-2010
UluslararasıKatılımlıErkenÇocukluktaÖzelEğitimSempozyumu, AnadoluÜniversitesi, Eskişehir-2009
II. İstanbul OtizmEğitimGünleri, Marmara ÜniversitesiÖzelEğitimBölümüve TODEV, İstanbul-2008


Sunumlar/ Bildiriler
2015 "OtizmliÇocuğu Olan Ebeveynlerin, ÇocuklarınınİletişimSorunlarıylaİlgiliAlgıları", 8. UlusalDilveKonuşmaBozukluklarıKongresi, ÜsküdarÜniversitesi, SözlüSunum