Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Göknur Yıldırım

GÖKNUR YILDIRIM

Dil ve Konuşma Terapisti

Eğitim:
Yüksek Lisans 2018-halen Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi ABD
Lisans 2014-2018 Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi


Sertifikalar:
• Assesment and Behavioral Treatment of Motor Speech Disorders, Yunjung KIM PhD, İstanbul, 2017.
• Functional Communication Training (FCT) for Individuals with Autism, Daphne U. Hartzheim PhD, İstanbul, 2017.
• Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu: Ses Protezi Uygulamaları, İstanbul, 2017.
• Ses Bozukluklarında Klinik Değerlendirme, İstanbul, 2017.
• DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi, Çiğdem ERGÜL, İstanbul, 2017.
• NöroPlay, Barış Ekici, İstanbul, 2018.
• Otistik Çocuklarda Zihin Kuramı, Dr. Oktay Taymaz SARI, İstanbul, 2018.
• Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM), Prof. Dr. Halil İbrahim DİKEN, 2018.
• Introduction to PROMPT: Technique, Karin Brinkmann, İstanbul, 2018.
• EROT (Erken Okur-Yazarlık Testi), Dr. Öğr. Üyesi Cevriye Ergül, İstanbul, 2019.
• KEKEMELİK TERAPİSİ-Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz, Kurt Eggers PhD, İstanbul, 2019.
• DIR Floortime (201)-Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek, Çiğdem ERGÜL, İstanbul, 2019.
• Çalışma Belleği Ölçeği, Dr. Öğr. Üyesi Cevriye Ergül, Ankara, 2019.
• Hızlı İsimlendirme Testi, Dr. Öğr. Üyesi Cevriye Ergül, Ankara, 2019.
• Ergen ve Yetişkin Kekemeliğinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Exposure Eğitimi, Veysel KIZILBOĞA-Mahmut KIZILBOĞA, İstanbul, 2020.

İş Deneyimi
• 2018-halen PERA Avcılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kongreler ve Sempozyumlar
• 8. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2015.
• 2. Uluslararası Disleksi Kongresi, İstanbul, 2015.
• 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, 2016
• 9. Ulusal Larengoloji Konresi, Eskişehir, 2017.
• Dünya Ses Günü Sempozyumu, İstanbul, 2017.
• 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2017.
• 2. Dil-Beyin Sempozyumu, Eskişehir, 2018 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2018.
• 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2019.

Yayınlar ve Bildiriler
• Cangi, E., Selman, B., Işıldar, A., Yıldırım Y. (2017) Gecikmiş Dil Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Medipol Üniversitesi, İstanbul.
• Cangi, E., Selman, B., Işıldar, A., Yıldırım, G., (2018). Gecikmiş Dil ve Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3(2), 5574.
Seçkin-Yılmaz, Ş., Selman, B., Yıldırım, G., Gürel, İ., (2019). Otizmli Çocukların Taklit, Oyun, Jest ve Sözcük Dağarcıklarının İncelenmesi. 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
• Yıldırım G., Sezer E., (2019). 5-12 Yaş Arası Normal Gelişim Gösteren Çocuklarla İşitme Engelli Çocukların Pragmatik Dil Becerilerinin Karşılaştırılması. 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.