Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


İbrahim Bozdoğan

H. İBRAHİM BOZDOĞAN

Dil ve Konuşma Terapisti

2017 yılında, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün ilk lisans mezunlarından olmuştur. 2015 yılı yaz döneminde Hacettepe Üniversitesi, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi, Dil ve Konuşma Bozukluğu Kliniği'nde dudak damak yarıklığı, akıcı konuşma bozukluğu, dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, motor konuşma bozukluğu, ses ve yutma bozukluğu alanlarında 160 saatlik gözlem yapmıştır. 2016 yılı yaz döneminde Günışığı Çocuk Merkezi'nde dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, motor konuşma bozukluğu alanlarında 160 saatlik gözlem ve uygulama yapmıştır. Lisans eğitim ve öğretim döneminin son yılı olan 2016-2017 yılında tam zamanlı olarak 8 ay Hacettepe Üniversite Hastanesi, Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesinde çalışmıştır. Bu dönemde dil bozukluğu, dudak damak yarıklığı, akıcı konuşma bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, motor konuşma bozukluğu, ses bozukluğu ve yutma bozukluğu alanında eğitim, araştırma, gözlem ve uygulamalar yapmıştır. Lisans eğitiminin ardından 2017 yılının temmuz ayından itibaren günışığı çocuk merkezinde dil ve konuşma terapisti olarak çalışmaya başlamıştır.

Aldığı eğitim ve seminerlerden bazıları:
• INTRODUCTİON TO DIR®/FLOORTİME™ (101) Mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Çiğdem ERGÜL,M.S.
• Çocuklarda Habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUHA) Sempozyumu, Pediatrik Habilitasyon, , Mayıs 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
• 8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ekim 2016, Ankara.
• INTRODUCTİON TO DIR®/FLOORTİME™ (101) Haziran 2017, İstanbul, Çiğdem ERGÜL,M.S.
• ETEÇOM: Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı, Uygulamacı Kullanım Sertifikası, Kasım 2017, Ankara, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN.
• GOBDÖ-2-TV: Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği -2- Türkçe Versiyonu, Bireysel Kullanım Sertifikası, Kasım 2017, Ankara, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN.
• DIR®/FLOORTİME™ (201) TEMEL DÜZEY Ekim 2017 devam ediyor, İstanbul Çiğdem ERGÜL, M.S

Çalışma Alanları : • Sesletim (Artikülasyon) ve Sesbilgisel (Fonolojik) Bozukluklar
• Özgül Dil Bozukluğu
• Gecikmiş Dil ve Konuşma
• Okul Çağı Dil Bozuklukları
• Çocukluk Çağı Apraksisi
• Akıcılık Bozuklukları
• Ses Bozuklukları
• Motor Konuşma Bozuklukları
• Dudak Damak Yarıklığına bağlı konuşma bozuklukları