Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Maide Teker

MAİDE TEKER

Dil ve Konuşma Terapisti

2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Eğitimi sırasında İncirli ENT Tıp Merkezi, Logopedi Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi, NP İstanbul Beyin Hastanesi ve ÜSESKOM (Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi)'da klinik stajlarını yapmıştır. Mezuniyetin ardından Üsküdar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.  

Katıldığı Eğitim, Seminer ve Kongreler:
  • DIR® FLOORTIME™ 201 - Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities, Çiğdem Ergül (Kasım 2019, İstanbul)
• DIR® FLOORTIME™ 101 - Overview of the DIR® Model and Floortime®/™Principles, Egemen Nakışçı (Haziran 2019, İstanbul)
• 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi ‘Kardeş Sayısının Tipik Gelişim Gösteren 3-5 Yaş Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerileri Üzerine Etkisi’ Poster Bildiri Sunumu
• 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Kekeleyen Çocuklarda Diagnostik ve Prognostik Değerledirme Kursu (28 Nisan -1 Mayıs 2019, İstanbul)
• 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Pediatrik Motor Konuşma Bozukluklarında Tedavi: Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi (28 Nisan -1 Mayıs 2019, İstanbul)
• 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi (28 Nisan -1 Mayıs 2019, İstanbul)
• GOBDÖ-2-TV Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu Bireysel Kullanım Sertifikası (2018, İstanbul)
• ETEÇOM Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Uygulamacı Kullanım Sertifikası (2018, İstanbul)
• 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi (11-13 Mayıs 2017, İstanbul)