Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


MERVE ÖĞÜLMÜŞ

MERVE ÖĞÜLMÜŞ

Dil ve Konuşma Terapisi

Eğitim : Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Lisans Mezunu

Katıldığı Eğitimler ve Kongreler DENVER II Gelişimsel Tarama Testi
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu Provox Ses Protezi Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi 10. Ulusal Larengoloji Kongresi
Kekemelik Terapisinde Güncel Yaklaşımlar by Dr. Kurt Eggers, Hacettepe Üniversitesi DIR® FloortimeTM 101 (Çiğdem Ergül)
Profesyonel Ses Derneği Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu
DIR® FloortimeTM 201 (Çiğdem Ergül, N. Egemen Nakışçı)
Palin Parent Children Interaction Therapy ( Palin PCI) – Palin Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisi
X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
Childhood Apraxia Of Speech: Kaufman Methods For Evaluation And Treatment (K-SLP©)- Çocukluk Çağı Apraksisi: Kaufman Tanı ve Tedavisi, Nancy Kaufman
Introduction To MBSImPTM – A Standardized Protocol For Assessment Of Swallowing Impairment– Yutma Bozuklukları İçin Standardize Değerlendirme Yöntemleri, Bonnie Martin-Harris

Çalışma Alanları • Gecikmiş Dil / Konuşma
• Konuşma Sesi Bozukluğu
• Otizm
• Akıcı Konuşma Bozukluğu ( Kekemelik / Hızlı Bozuk Konuşma)
• Yarık Damak Dudak
• Ses Bozuklukları
• Edinilmiş Dil Bozuklukları
• Yutma / Yeme Bozukluğu
• Motor Konuşma Bozukluğu ( Apraksi / Dizartri)