Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Öznur Çetin

ÖZNUR ÇETİN


Meslek: Dil ve Konuşma Terapisti

2010 yılında Samsun Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2015 yılında Hacettepe üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden bölümünden “Yüksek Şeref Öğrencisi” unvanıyla bölüm 3. olarak mezun oldu. BölümünTürkiye’deki ikinci mezunlarından oldu. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Açıköğretim Lisans Programı 2. Sınıfa devam etmektedir.

Üniversite eğitimi boyunca çeşitli alanlarda uygulamalı çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Duyu Bütünlüğü Ünitesi ve Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği’nde yaygın gelişimsel bozukluk, nörolojik -psikiyatrik herhangi bir tanı grubu çocuklarla duyu bütünlüğü tedavisi uygulamaları, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ince ve kaba motor becerilerin gelişimi, aile eğitimi, akademik becerilerin gelişimi konularında pratik uygulamalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Kliniği’nde nörolojik ve ortopedik problemi olan yetişkinlerde günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptı. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni-şizoafektif-bipolar bozukluk tanısı almış kişilerde günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, iletişim ve sosyal beceri alanlarında uygulamalı çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yetişkin-pediatrik onkoloji ve geriatri alanlarında ergoterapi uygulamaları yaptı. 2015 yılından beri Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görev yapmaktadır. Avrasya Üniversitesinde İş ve Uğraşı Teknikerliği Bölümü’nde 2016-17 yılları arasında öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2019 yılı itibariyle Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi’nde ergoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Bölümü’nde yüksek lisans programında 2 dönem özel öğrenci olarak ders aldı.

“Otizmli Çocuklarda Grupla Yapılan Müzik Tedavinin Sosyal Katılıma Olan Etkisi” konulu lisans bitirme teziyle mezun oldu.

Katılmış Olduğu Eğitim,Kongre ve Seminerlerden Bazıları
• DIR Floortime (201) Temel Düzey Kursu 2018 , İstanbul, Çiğdem Ergül M.S.
• DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi Kursu, İstanbul, Çiğdem Ergül M.S.
• 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, 12-13 Nisan 2019
• Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Virginia international University/Bilgelik Enstitüsü Nisan 2017
• Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Virginia international University/Bilgelik Enstitüsü Mart 2017
• Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Eğitimi Virginia international University/Bilgelik Enstitüsü Haziran 2017