Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Suzan Kaya

SUZAN KAYA

Ergoterapist

2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nün Türkiye’deki ilk mezunlarından olmuştur. Lisans döneminde, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü bünyesinde; duyu bütünleme kliniği, pediatri kliniği, geriatri kliniği, mesleki rehabilitasyon kliniği, onkoloji kliniği, az gören rehabilitasyonu kliniği, sanal rehabilitasyon kliniği ve el rehabilitasyonu kliniğinde stajlar yapmıştır. Yine lisans döneminde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ruh sağlığı problemi yaşayan bireylerle, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde nörolojik ve ortopedik problemlere sahip bireylerle çalışmıştır. Özel Furkan Oruç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ve Özel Anka Anaokulu’nda gönüllü olarak tipik gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklarla klinik çalışmalar ve araştırmalar yapmıştır. Lisans eğitiminden “Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda duyu profilininin nöromotor performansa etkisi” adlı tez çalışması ile mezun olmuştur.

Mezuniyet sonrası İstanbul’da çeşitli danışmanlık merkezlerinde, psikiyatri ve ortopedi kliniklerinde çalışmıştır. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve bir yıl boyunca klinik stajlar yapmıştır. Şu anda tez çalışmalarını sürdürmektedir. 2019 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü lisans eğitimine devam etmektedir.

Eğitim:
- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü –Lisans, Ankara (2010-2014)
- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü – Yüksek Lisans, Ankara (2018-)
- İstanbul Üniversitesi- Çocuk Gelişimi Bölümü- Lisans, İstanbul (2019-)

Mesleki Deneyimleri:
-VK Gelişim Akademisi (pediatri) – (2018 –2020)
-Bilgi Üniversitesi Ergoterapi Bölümü, Misafir Öğretim Görevlisi – 2018-2019
-Manus El Cerrahisi- Prof. Dr. Levent Yalçın ile birlikte el rehabilitasyonu alanında akademik ve klinik çalışmalar - (2016-)
-Harmoni Dil Konuşma ve Gelişim Merkezi (pediatri) – (2016-2019)
-Duyusal Akademi (pediatri) – 2015- 2016

Eğitimler, Kongreler:
- DIR®Floortime™ (201) Temel Düzey Kursu, İstanbul - Çiğdem Ergül – Eylül-Kasım 2019
- Uluslararası İş Kazaları, El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi, İstanbul- Nisan 2019
- DIR Floortime Sempozyumu –Bebeklikten Ergenliğe, İstanbul – Nisan 2019
- 5. Ulusal El Rehabilitasyonu ve 16. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Denizli – Mayıs 2018
- CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program, İstanbul - Susanne Smith Roley, OTD, OTR/L/FAOTA - 2016
- DIR®Floortime™ (101) Başlangıç Düzey Kursu, Ankara - Çiğdem Ergül – Ekim 2015
- Türk İşaret Dili Eğitimi, İzmir – Mart-Mayıs - 2015
- 1. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi, Ankara – Mayıs 2014
- Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Farkındalık Kongresi, Ankara - 2014
- Konya Otizm Günleri, Konya – Kasım 2013
- 1. Uluslararası Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara – Mayıs 2013
- 13. Uluslararası Katılımlı El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep- Mayıs 2012
- 2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Gaziantep – Mayıs 2012

Bilimsel Çalışmalar, Sunumlar:
- Yerleşik Duyu Kusuru Olan Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Ameliyat Sonrası Duyu Geri Dönüşünün Zaman ile İlişkisi – Sözel Sunum ( 5. Ulusal El Rehabilitasyonu ve 16. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi )
- “Is It Really Accessible? A qualitative Study About School Accesibility” – Çalışmaya klinik katkı
- Down Sendromunda Ergoterapi ve Duyu Bütünleme – Sözel sunum (Bilgi Üniversitesi, Down Sendromunda Ergoterapi Semineri)
-Dil ve Konuşma Bozukluklarında Ergoterapi – Sözel Sunum (Gelişim Üniversitesi, Ergoterapi Semineri)
- Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Duyu Bütünleme Terapisinin Etkinliği – Sözel Sunum (1. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Ankara )
- Okullarda Ergoterapi Uygulamaları- Hipokrat Kitabevi Bülten Yayını ve Serçev Akademik Yazıları
- El Rehabilitasyonu ve Ergoterapi - Poster Sunumu (2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Gaziantep)
- Otizmde Duyu Bütünleme Terapisi - Poster Sunumu (Konya Otizm Günleri )
- Otizmde Ergoterapi ve Oral Müdahaleler- Poster Sunumu (Konya Otizm Günleri )

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:
Ergoterapi Derneği