Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Floortime Uzmanlar

TUBA AYHAN ATLAS


Meslek: Psikolog, Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirerek Psikolog Ünvanını aldı. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2007 yılında yüksek lisan programını bitirerek “Dil ve Konuşma Terapisti” ünvanını aldı. 2002-2007 yılları arasında özel bir rehabilitasyon merkezinde çalıştı. Çocuklarda görülen dil ve konuşma problemleri alanındaki çalışmalarını 2008 yılında kurmuş olduğu Anadil-Dil ve Konuşma Merkezi’nde (Bursa) devam ettirmektedir.

İlgi Alanları
Gecikmiş Dil ve Konuşma, Özel gereksinimli çocukların değerlendirilmesi ve aile eğitimi, Fonoloji ve Artikülasyon Bozuklukları, Apraksi, Akıcılık Bozuklukları.

Alandaki Mesleki/Bilimsel Derneklere Üyelik
Türk Psikologlar Derneği
Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği

Bilimsel Çalışmalar-Bildiriler
Ayhan Atlas,T.,Gökcan,M., “Özel bir danışmanlık merkezine müracaat eden vakalardaki dil ve konuşma bozukluğu türlerinin sıklığı, bozukluk türlerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımının belirlenmesi” 21.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 20-22 Ekim 2011, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs (sözlü sunu) Ege, P.,Ayhan Atlas, T., “Türkçe Konuşan Kekeme Çocukların Akıcısızlık Özellliklerinin İncelenmesi”, IV.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, 3-5 Mayıs, 2007, poster sunumu.

Katıldığı Kurs ve Seminerlerden Bazıları
-Basic DIR Floortime Certificate, The Interdisciplinary Council on Development and Learning, May 2015, Çiğdem Ergül M.S.
-Introduction to Prompt Technique, Prompt Institute, 19-21 Şubat 2015, İstanbul,.
-More Than Words, The Hanen Program, Workshop, 2-5 Kasım 2014, İstanbul.
-M.O.R.E. Oral-Motor Yapıların Duyusal ve Postural Fonksiyonlar ile Entegrasyonu Kursu, Pediatrik Terapi Organizasyonu, 26-28 Eylül 2014, İstanbul.
-Moving Into NDT for Pediatric SLP’s, Fazi- Dil ve Konuşma Merkezi, 15-16 Mart 2014.
-DIR Floortime Modeli Başlangıç Düzeyi Kursu, Sitanbul Bilgi Üniversitesi, 13-14 Nisan.
-Çocukluk Çağı Apraksisi, Seminer, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, 8-10 Mart 2013.
-Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu Eğitimi, 30 Ekim 2011, Dilkom, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
-Tifaldi Alıcı ve İfade Edici Dil Kelime Testi, Türk Psikolog Derneği Eğitim Programı, 13 Mart 2011 (Uzm.Psk.Aslı Göncü)
-WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) Testi, Türk Psikololar Derneği Sürekli Eğitim Programı, 04-10 Aralık 2010 (Uzm.Psk.Esmahan Orçin)
-CADL-2 Afazi Değerlendirme Testi ve PACE Afazi Terapisi, Seminer, Anadolu Üniversitesi, Dilkom, 08-09 Ekim 2007 (Prof.Dr. Audrey Holland, Prof.Dr. Albyn Davis)
-Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Seminer, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, 24-27 Aralık 2007 (Ph.D.CCS-SLP Melda Kündük)

-Certificate of Attendance: Speech Language Delay and Intervention, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, 26-28 Nisan 2006. (Ph.D. Jean Brown, Ph.D.Cathy Bacon)
-Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi, Seminer, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM, 25-30 Aralık 2006 (Ph.D.CCS-SLP Melda Kündük)