Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


TUBA GÜNÖNÜ

TUBA GÜNÖNÜ

Psikolojik Danışman
Tuba Günönü 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılından beri özel bir okulda rehberlik biriminde çocuklara ve ailelere yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca çeşitli danışmanlık merkezlerinde çocuk ve ergenlerde görülen sosyal, duygusal ve bilişsel problemlerle çalışmaktadır.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi , Deneyimsel Oyun Terapisi Temel Eğitimi, Psikoanalatik Çizim Testleri Eğitim, Rorschach, Cat,Tat testleri eğitimi, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi, CAS (Cognitive Assessment System ) Envanteri , Peri Masalları testi aldığı eğitimler arasındadır.

DIR 201 Başlangıç Düzey Floortime Uygulayıcı Sertifikası Sahibi
Kasım 2018