Floortime İstanbul Akademi

UZMANLARA ULAŞIN


Yasemin Yolal Duru

YASEMİN YOLAL DURU

Dil ve Konuşma Terapisti Uzmanı

2007 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, İşitme Engellilerin Eğitimi lisans programından mezun oldu. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini (M.Sc.) TODİL dil testinin madde analizini yaparak yüksek lisans tezini tamamladı.

Florance Nightingale Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi, Osmangazi Üniversite Hastanesi ve Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi'nde dil konuşma, ses ve yutma bozukluklarına yönelik olarak gözlem ve/veya staj yaptı.

2012- 2013 yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesinde Çocuk Nöroloisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın kliniğinde gönüllü gözlemlerde bulundu.

2007-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Yine aynı zaman aralığında Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi (İÇEM)’de işitme engelli çocuklara yönelik erken müdahale alanında çalıştı.

2008 yılında ortak yazarı olduğu “Analysis of Cases Articulation – Phonological Disorders Referred” adlı çalışması, 12th Congress of the International Phonetics and Linguistics Association‘da poster bildirim olarak sunuldu.

2011 yılında ortak yazarı olduğu “Koklear İmplant ve İşitme Cihazı Kullanan İşitme Kayıplı Çocukların Dil ve Dinleme Becerilerinin Değerlendirilmesi” isimli çalışması, 6. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sunuldu. Aynı çalışma Gülhane Tıp Dergisi’nde yayımlandı.

Halen Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde doktora eğitimine devam etmekte olup, aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Mesleki Deneyim
2017 – devam Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı
2017 – devam Nefes Dil ve Konuşma Bozuklukları merkezi
Maya Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi (Kurucu), ( Uzm. DKT) 2013- 2017
Özel Acıbadem Hastanesi, ( Uzm. DKT) 2014
İstanbul İşitme Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merk. ( Uzm. DKT) 2014
İstanbul Terapim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2012-2014
Motto Dil, Konuşma, Eğitim ve Gelişim Merkezi, ( Uzm. DKT ) 2012-2013
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği ABD Lisans Programı, “İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi (İÇEM)” (Araştırma Görevlisi) 2007-2011
Özel Umutevim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (İşitme Eng. Öğrt) 2007

Özel İlgi Alanları
Gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları, fonolojik bozukluklar, gelişimsel gerilik ve buna bağlı iletişim, dil ve konuşma gecikmesi, otizmin erken dönem müdahalesi, bebeklik dönemi sosyal iletişim ve pragmatik beceriler, bebek ve çocuklarda oral motor gelişim, bebek ve çocuklarda yeme ve çiğneme güçlükleri, işitme engeline yönelik erken dönem iletişim, dil ve konuşma müdahalesi, koklear implantlı çocuklarda konuşma ve dil terapisi, motor konuşma bozuklukları, Aile eğitimi ve aile merkezli terapi müdahalesi, oyun temelli dil terapisi, dudak, damak yarıklığında erken müdahale ve danışmanlık, okul çağı dil bozuklukları, disleksi, özgül dil bozuklukları, yaratıcı drama

Katıldığı Eğitim Programları
SİAT Sosyal Alan iletişim Alanı Tarama Testi ( Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Tarama Testi) Nilcan Kuleli Sertgil, Metis Danışmanlık
İstanbul 2018

13. Uluslararası KBB- BBC Kongresi, JW Mariot Hotel,
Ankara, 2018

İşitme Engelinde Eğitsel ve Yönetsel Yaklaşımlar Sempozyumu, Medipol Üniversitesi işbirliğinde, Dedeman Hotel
İstanbul, 2018

Pediatrik Yeme ve Beslenme Bozukluklarında “Get Permission Approach“ Uygulamacı Sertifika programı, Marsha Dunn Klein, OTR/L, Med, Sens On Danışmanlık merkezi
İstanbul, 2018

Temel Laringoloji Kursu, Sevtap Akbulut, Kürşat Yelken, Hakan Birkent, Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği (SKYBD)
İstanbul, 2018

Otizmli Bireyler İçin İşlevsel İletişim Eğitimi (FCT-Functional Communication Training for Individual with Autism, Yard.Doç Daphne U. Hartzheim, 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi
İstanbul, 2017

Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Davranışsal Müdahale, Yard.Doç Yunjung Kim, 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi
İstanbul, 2017

Otizmli Bireyler İçin İşlevsel İletişim Eğitimi (FCT-Functional Communication Training for Individual with Autism, Yard.Doç Daphne U. Hartzheim, 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi
İstanbul, 2017

Bridging PROMPT Technique to Intervention. PROMPT Tekniğini Terapiye Aktarma. PROMPT Institute - Karin Brinkman.
Ankara 2017.

Ayres Sensory Integration Certificate Program (Ayres Duyusal Entegrasyon Sertifika Programı) Modül 1 Knowledge and Skills in ASI Theory, Susanne Smith Roley. Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi
Antalya, 2017

Introduction to Prompt Technique (Prompt Tekniği), PROMPT Institute - Karin Brinkman, Maya Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi
İstanbul, 2015

Yaratıcı Drama Atölyesi 5. Aşama, Gençlik Klübü ve Çağdaş Drama Derneği
İstanbul, 2015

Hanen More Than Words Kursu, Hanen Center, Maya Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi
İstanbul, 2014

Yaratıcı Drama Atölyesi 4. Aşama, Gençlik Klübü ve Çağdaş Drama Derneği
İstanbul, 2014

Yaratıcı Drama Atölyesi 3. Aşama, Gençlik Klübü ve Çağdaş Drama Derneği
İstanbul, 2014

Yaratıcı Drama Atölyesi 2. Aşama, Gençlik Klübü ve Çağdaş Drama Derneği
İstanbul, 2014

Yaratıcı Drama Atölyesi 1. Aşama, Gençlik Klübü ve Çağdaş Drama Derneği
İstanbul, 2013

Duyusal Fonksiyonlar, Kranio Sakral ve Reflekslerin Dil ve Konuşma, Oral Motor Beceriler ve Davranışı Geliştirmek için Kullanımı,
İstanbul, 2013

Çocukluk Çağı Apraksisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2013

İnatçı Kekemelik Yönetimi, Prof Dr. Ahmet Konrot, Motto Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi
İstanbul, 2013

1. Yutma Bozuklukları Kongresi,
Ankara 2012 Salya Problemleri ve Tedavisi (Drooling) Kursu, I. Yutma Bozuklukları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi
Ankara, 2012

Okul Öncesi Dönemde Farklı Gelişen Çocukları Ayırt Etme,
İstanbul, 2012

5. Nöropsikiyatri Günleri,
İstanbul, 2012

Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi,
Anadolu Üniversitesi, 2012

6. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,
Eskişehir, 2011

Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi. Prof. Dr. Joseph C.Stemple.
Anadolu Üniversitesi, 2011

Dudak Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi. Prof. Dr. Ann W. Kummer
Anadolu Üniversitesi, 2010

5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
Kuşadası, 2009

Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Özel Eğitim Sempozyumu
Eskişehir, 2009

19.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Erken Çocukluk Eğitimi,
Marmaris, 2009

Auditory – Verbal Therapy Approach, İşitsel- Sözel Terapi Yaklaşımı, Warren Easterbrooks,
Ankara, 2009

Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı, Prof.Dr. Ahmet Konrot,
Anadolu Üniversitesi, 2008

12. Congress of International Clinical Phonetics and Linguistics Association
İstanbul, 2008

Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Eğitim Semineri, Ph.D, CCC-SLP Melda KÜNDÜK (Lousiana University, USA)
Anadolu Üniversitesi, 2007, 2012

Ses Bozuklukları ve Terapisi; Eğitim Semineri Ph.D, CCC-SLP Melda KÜNDÜK (LousianaUniversity, USA)
Anadolu Üniversitesi, 2006

Akustik Ses Analizi, Yrd. Doç. Dr İsmail Koçak,
Anadolu Üniversitesi, 2007

CALD-2: Afazi Değerlendirme Testi, PACE Afazi Terapisi, Eğitim Semineri, Prof. Dr.Audrey HOLLAND (University of Arizona), Prof. Dr. Alybn DAVIS (The University of Massachusetts)
Anadolu Üniversitesi, 2007

Geliştirdiği Materyal Ve Uygulamalar
Farklı Olan Hangisi ,Hüseyin Duru & Yasemin Yolal Duru, SpeechMore Yayıncılık,
İstanbul, 2016

Yayınlanan Bilimsel Yayınlar ve Sunumlar
Yolal Duru, Y., Dil Bağının Konuşma Üzerine Etkisi ve Cerrahi Müdahalesi, 13. KBB_ BBC Kongresi, Ankara, 2018 ( Sözlü Bildiri)
Yolal Duru, Y., Oğuz, Ö., Yeşilli, G., KBB-DKT işbirliği ve Farkındalığının incelenmesi, 13. KBB_ BBC Kongresi, Ankara, 2018 ( Sözlü Bildiri)
Turan,Z.,Küçüköncü, D., Cankuvvet, N., Yolal, Y., “Koklear İmplant ve İşitme Cİhazı cihazı Kullanan İşitme Kayıplı Çocukların Dil ve Dinleme Becerilerinin Değerlendirilmesi” 6. Uluslararsı Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, 2011 (Sözlü Bildiri)
Şan, A., Aksu, İ., Yolal, Y., Alış, B., Bal, A., Olgun, E., Analysis of Cases with Articulation – Phonological Disorders Referred. 12th Congress of the International Phonetics and Lingusitics Association, İstanbul, 2008 (Poster Bİldiri)

Üye Olduğu Dernekler
Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği
Nöropsikoloji Derneği