Floortime İstanbul Akademi

DIRFloortime® Bebeklikten Ergenliğe Sempozyumu

DIR Modeli; bir yandan bebeklikten yetişkinliğe insan gelişiminin temel yapıtaşlarını anlamamızı sağlayan bir bakış açısı kazandırırken, diğer yandan da bu gelişimi desteklemek için nasıl bir yaklaşım izleyeceğimiz konusunda geniş bir çerçeve sunar. Çocuk psikiyatrisi uzmanı Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilen bu model; bebek anne ilişkisi ile başlayan sosyal duygusal gelişimin, yaşam döngüsü içindeki kritik önemini vurgular. Bu konuda; geçmişte olduğu gibi günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar da anne bebek ilişkisinde sosyal karşılıklılığın önemini ve beyin gelişimi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadırlar. Gelişimsel, bireysel ve ilişki temelli yaklaşım olarak açıklayabileceğimiz DIR Modeli, bireyin dünyayı algılama ve karşılık verme konusundaki farklılıklarını anlayarak, etkileşim sırasında bu farklılıkları dikkate almamızı sağlayan bir çerçeveden bakmamıza yardım eder. Bireysel farklılıklarına göre etkileşimi planladığımızda, çocuğun potansiyelinin en üst seviyesine çıkması için fırsat sunarız. Model; bireylerarası ilişkinin gücünü ön plana alarak, kurulan duygusal bağların gelişim için gereken en önemli etken olduğunu savunur.

DIR Modeli tüm çocukları anlamamıza ve gelişimlerini desteklememize yardım ederken; gelişimsel, sosyal, duygusal ve eğitsel zorlukları olan çocuklar için kullanımı ile bilinir. Bu gurupta en yoğun olarak otizm spekturumu bozuklukları yer almaktadır.

Bu sempozyumun amacı; farklı disiplinlerden konuşmacılar ile çocuklardaki regülasyon, ilişki kurmak ve sürdürmek ile başlayan çeşitli zorlukları anlamak olduğu gibi, DIRFloortime ® modelini sunmak ve paylaşmaktır.

DIRFloortime® Sempozyumu
Tarih : 7 Nisan 2019


Çiğdem Ergül
M.S. Odyoloji, Konuşma Bozuklıkları Uzmanı, Expert Level DIR/Floortime Provider and Internaional Training Leader


Ülkemizde DIR Floortime Modelini ilk olarak nasıl uygulamaya başladığını ve DIR Floortime Eğitimlerinin gelişimini anlatarak, 22 ile yayılmış terapistleri kutladı.

Prof. Dr. Yankı Yazgan
Çocuk, Genç & Yetişkin Psikiyatristi

Bebek başka bir insandan almak için hazır ve isteklidir, aldığı ölçüde verebilecek şekilde organize bir zihne sahiptir ve anne- babadan alamadığı zaman vermekte giderek zorlanır.

Uzm. Dr. Özlem Sürücü
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

İşler yolunda gitmiyorsa: kreşe gitsin, bekle gör yaklaşımının geride kaldığını, tanı konulmasa bile erken müdahalenin gerekliliğini anlattı.

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı

Aileler işler yolunda gitmiyorsa sosyal zorluklar ortaya çıkarsa daha çok etkileniyorlar.

Dr Özlem Gülümser
Gelişimsel Pediatri Uzmanı

Gelişimsel Pediatride DIR Floortime Uyg.

Nimet Akman Altıok
Ergoterapi Uzmanı

Doç. Dr. Esra Özcebe
Hacettepe Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi

Dil gelişimi ve nöral plastisite isimli konuşmasında çocuk ve yetişkinlerin etkileşiminin önemini vurguladı.

Egemen Nakışçı
Dil ve Konuşma Terapisi Uzmanı; DIR/Floortime Expert Level, Training Leader

DIR Floortime Modeli ile Söz öncesi Şletişim Becerilerini Desteklemek
Kemal Colay
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Dil edinimi sürecinde ortak dikkat ve niyetlilik konusuna dikkat çekerek, sözcük kullanmanın iletişim için yeterli olamayacağını anlattı.

Deniz Özkılıç
Uzm. Gelişim Psikoloğu; DIR/Floortime Expert Level, International Training Leader

Yeşim Şencan Ünveren
Uzm. Fizyoterapist; Uğraşı ve Duyu Bütünleme Terapisti

Nur Sinem Şirin
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Doktora Öğrencisi

Elif Akat Uygun, M.Ed
Okul Öncesi Çocuk Eğitimi Gelişimi Uzmanı

ABA ve DIR aynı vakada

Frie Heyndrickx, M.A.
Gelişim Psikoloğu; Expert Level DIR/Floortime Provider & International Training Leader

Ergenler ile çalışırken sosyal duygusal gelişim kapasitelerinin hormonlar ile etkilendiğini farketmek gerektiğini belirtti.